Подобряване на дигиталното образование с помощта на дизайна на потребителското преживяване.

Проектът

Проектът “UX for Teachers – Enhancing digital education with User Experience Design” е партньорство за сътрудничество от малък мащаб в училищния сектор (KA210-SCH), финансирано по програма “Еразъм+”.

Проектът “UX за учители” има за цел да засили ролята на учителите, обучителите и преподавателите в средните училища в разработването на насочени към учениците дигитални среди, дейности и учебни материали, като се използва потенциалът на UX дизайна, за да се подобри активността и ефективността на дистанционното обучение в училищата.

Основната конкретна цел е да се повишат компетенциите на учителите за оценяване, проектиране и прилагане на ефективни дигитални среди/материали чрез прилагане на концепциите за UX дизайн.

Новини

Партньорите

Learnable е общност от експерти, които от години работят върху разработването на иновативни образователни практики. Learnable се фокусира върху подпомагането на европейските учащи в придобиването на меки и твърди компетенции, които позволяват на хората да постигат целите си както в работата, така и в живота.

Learnable работи в различни сектори като образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, училищата и висшето образование, като насърчава иновативни образователни методики в различни области като цифрови иновации, приобщаване, езикови умения, зелена икономика и предприемачество.

Общността търси иновативни решения, за да направи образованието достъпно и приобщаващо.

Learnable подкрепя прилагането на иновативни образователни методологии, насочени към улесняване на достъпа до образование и обучение, повишаване на качеството на предлаганото обучение и осигуряване на въздействие върху учебния процес

уебсайт: www.learnable-europe.eu

контакт: contact@learnable-europe.eu

Akoe Education е образователна институция, създадена от група от 9 кооперативни училища, които споделят педагогически принципи, системи за управление и ценности с ясното желание да подобрят своите образователни проекти.

Действията на Akoe са насочени към подобряване на педагогическите и преподавателските умения на всички учители, които са част от училищата Akoe, и към споделяне на знания и добри практики с учители от цял свят.

Сред различните инициативи са “Училище за учители Akoe” – дни за обучение на учители, които се организират веднъж годишно от 2005 г. насам за обсъждане на конкретни образователни теми, в които участват средно 300 учители.

От своя страна “Claustre Akoe” представляват педагогически срещи, посветени на конкретни образователни теми, на които присъстват учителите от всички училища в Akoe, организирани по нива: предучилищно образование, начално образование и средно образование.

Също така има четири различни работни групи от учители – една за предучилищно образование, една за начално образование, една за средно образование и още една, съставена от учители по физическо възпитание. Тези работни групи се срещат редовно, за да разработват общи действия.

уебсайт: https://akoe.coop/

контакт: direccio@akoe.coop

Budakov Films е дигитално студио, което се занимава с креативност и дизайн на учебно преживяване. Нашата визия е да създадем запомняща се идентичност на марката, както и да споделим професионалния си опит със съмишленици, като предложим програми за обучение, които отговарят на техните нужди. Със стремеж и опит в областта на мултимедийните продукции и разработването на дигитални технологии за обучение, ние помагаме на компании и академични институции да засилят визуалната си идентичност на бранда, както и да преосмислят образователните модели и да вдъхнат живот на иновативни дигитални технологии за обучение.

Budakov Films е участвала в много проекти, съфинансирани от ЕС, като например: as Femina – Inclusion of Women in the Cultural and Creative Sector’(2022-1-LU01-KA210-VET-000081625), TOGETHER (DE03-KA227-SCH-093556), EU Digital Framework of Sign Languages (2020-1-IT01-KA202-008386), Flavours of Europe (2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562), REGIO.DIGI.HUB (2021-1-RO01-KA220-VET-000028118 ), Climate Change Académie (funded by EIT Climate-KIC), и др.

уебсайт: www.bfstudio.eu

контакт: office@bfstudio.eu

Резултатите

Инструмент за оценка на UX за учители

Това е инструмент, базиран на концепциите за UX дизайн, за оценка на нивото на “достъпност,

приобщаване, ефективност и ангажираност” на онлайн средите/материалите/дейностите.

UX за учители Курс за обучение

Това е обширен онлайн курс за обучение за използване на инструмента за оценка UX for Teachers, който предоставя дигитални и педагогически компетенции за създаване на ефективна дигитална среда.

и материали.

информационен материал

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Проектът 2022-2-IT02-KA210-SCH-000097023